Distriktsstyrelsen

ORDFÖRANDE - Lars Backman
Lbackman495@gmail.com
0707-332 297

SEKRETERARE - Kerstin Johansson
titti__78@hotmail.com
0706-366 147

KASSÖR & WEBMASTER - Anette Backman 
jufsodraalvsborg@gmail.com
0761-188 668

VICE ORDFÖRANDE - Svante Kilsgård
kilsgard@hotmail.com
0768-023 698

VERKSAMHETSANSVARIG - Sanna Holmgren

SUPPLEANT - Elin Ingvarsson
elin.ingvarsson@outlook.com
0730-477 421

SUPPLEANT - Emil Elsius
emil.haljesgarden@gmail.com
0702-490 583

 

Föreningen

JUF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har till syfte:

- att utveckla ungdomsaktiviteter kring natur, miljö och jordbruk, samt i övrigt stimulera en allmän kulturell verksamhet,

- att främja studier och annan verksamhet av betydelse för landsbygden och landsbygdsnäringarna,

- att verka för ökad medmänsklig förståelse och skapa kontakt med motsvarande organisationer i andra länder,

- att utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland medlemmarna genom att samla dem i studier och annan föreningsmässig verksamhet.

JUF Södra Älvsborg skapades 19?? & består av knappt hundra medlemmar. Vi arrangerar framför allt årliga träningsdagar & distriktsmästerskap inom brukshäst-grenarna. Vill du bli medlem? Läs mer under Bli Medlem.
 

JUF Då & Nu

Första världskriget hade tärt på den svenska landsbygdens livsglädje. Ungdomar flyttade in till städerna. 1918 tog Sigurd Örjangård steget ut och bildade Jordbrukareungdomens  Förbund, JUF. Föreningen sysselsatte ungdomar i jordbruk, tävlingar, kurser och studiecirklar. Verksamheten var som störst i mitten av 30-talet med ca. 40 000 medlemmar.  Jordbruk, skog, natur och miljö kombinerades med hem och traditioner. Idag är JUF ett förbund med flera inriktningar, exempelvis

- Brukshästverksamhet, med brukskörning, bruksridning samt skogskörning.

- Plöjning, både med häst, veterantraktor & modern traktor med växelplog eller tegplog.

- Praktikantverksamhet, där JUF både tar emot inresande praktikanter & hjälper till att skicka ut praktikanter till andra länder.

- Övriga aktiviteter av alla de slag, bara fantasin sätter gränser! Kontakta din lokala JUF-avdelning så hjälps vi åt.